İş, Net Alım / Satım

İş, Net Alım / Satım nedir?

İşletme Alım / Satımı, Net işletme veya iştiraklerin alım satım işlemlerinde kullanılan nakit tutarını ifade eder.

Duran Varlık Satışı ile İşletme Alım / Devralma işlemlerinin toplamıdır.