Toplanmış Giderlerde Değişiklik

Toplanmış Giderlerde Değişiklik Nedir?

Toplanmış Giderlerdeki değişim, gelir vergileri ve toplanmış eden gelir hariç toplam giderlerdeki artış veya azalış nedeniyle işletme sermayesindeki değişikliği temsil eder. Bu, İşletme Sermayesinde Değişikliklere dahildir.