Ödenecek Hesaplardaki Değişiklik

Ödenecek Hesaplardaki Değişiklik Nedir?

Ödenecek Hesaplardaki Değişiklik, ödenecek hesaplardaki artış veya azalış nedeniyle işletme sermayesindeki değişikliği temsil eder. Bu, İşletme Sermayesinde Değişikliklere dahildir.