Nakit Dışı Düzeltmeler

Nakit Dışı Düzeltmeler Nelerdir?

Nakit Dışı Düzeltmeler, net geliri, aksi belirtilmedikçe ve burada başka bir yerde sınıflandırılmamış şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına mutabakat için yapılan tüm nakit dışı düzeltmeleri temsil eder.

Aşağıdakileri içerirler:

 • Faiz ödemesi;
 • Alınan faiz;
 • Ödenen veya iade edilen gelir vergileri;
 • Varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç / kayıplar;
 • Karşılıklardaki değişiklikler (şüpheli hesaplar, emekli aylığı, riskler ve masraflar);
 • Azınlık çıkarları;
 • Nakit dışı düzeltme olarak bildirilen olağandışı giderler;
 • Finansal araçların değerlemesi;
 • İlişkili şirketlerden gelir / zarar payı;
 • Döviz kazancı / zararı; ve
 • Hibelerin amortismanı.