Ertelenmiş Vergiler (Nakit Akışı)

Ertelenmiş Vergiler (Nakit Akışı) nedir?

Ertelenmiş Vergiler (Nakit Akışı), bir şirketin ertelenmiş vergilerinin, net geliri nakit akışlarıyla uzlaştırmak amacıyla nakit dışı düzeltme olarak bildirilen net artış veya azalışını temsil eder. Bunlar bir şirketin faaliyetlerinden türetilir.

Ertelenmiş vergiler, gelir tablosundaki vergi gideri ile vergi beyannamesinde ödenecek vergi geçici farklar nedeniyle farklılık gösterdiğinde ortaya çıkar. Gerçek bir nakit bileşeni bulunmayan bu kalem, işletme sermayesindeki değişikliklerin bir parçası olarak raporlanan ertelenmiş vergilerdeki değişiklikleri de yansıtır.