Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Edilmesi

Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Edilmesi nedir?

Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Edilmesi, net geliri nakit akımlarına anlaşma amacıyla nakit dışı düzeltme olarak raporlanan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin dönemdeki itfa paylarını temsil eder. Bu bir şirketin operasyonlarından türetilir.

Aşağıdakileri içerirler:

  • Ertelenmiş giderlerin itfa edilmesi;
  • Şerefiyenin itfa payları;
  • Maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırılan kulüp üyeliklerinin itfa payları; ve
  • Arazi kullanımının itfa edilmesi.