Amortisman / Tükenme


Amortisman / Tükenme, net geliri bir şirketin faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarına uzlaştırmak amacıyla nakit dışı düzeltme olarak raporlanan maddi duran varlıklara ilişkin dönemdeki amortisman giderlerini ifade eder.

Şunları içerir:

  • Doğal kaynakların tüketilmesi;Maden Çıkarma Endüstrileri için Arama ve Değerlendirme varlıklarının amortismanı;
  • Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı; ve
  • Varlık emeklilik yükümlülüklerinden birikme giderleri.
  • Amortisman / Tükenme nedir?