Amortisman ve Amortisman (Nakit Akışı)

Amortisman ve Amortisman (Nakit Akışı) nedir?

Amortisman ve İtfa (Nakit Akışı), Amortisman ve Tükenme (Nakit Akışı) ile Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Edilmesinin toplamını temsil eder.