Net Gelir (Nakit Akışı)

Net Gelir (Nakit Akışı) nedir?

Net Gelir (Nakit Akışı), nakit dışı kalemler için şirketin işletme nakit akışına yapılacak düzeltmelerden önce rapor edilen net geliri veya başlangıç rakamını temsil eder. Bu kalem, dolaylı nakit akışı sunumu yönteminden elde edilen net gelir ile tanımlanır ve gelir tablosunda yer alan net kâr veya net gelir rakamıyla eşleşmeyebilir.