Operasyonlardan Sağlanan Fonlar

Operasyonlardan Sağlanan Fonlar Nelerdir?

Operasyonlardan sağlanan fonlar, bir şirketin faaliyetlerinden elde edilen, nakit dışı kalemlerin etkilerinden önce net gelirin mutabık kılınmasıyla elde edilen brüt nakit akışını temsil eder. Bunlar Faaliyet Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit içerisine dahil edilir.
Operasyonlardan Fonlar nasıl hesaplanır?

Operasyonlardan sağlanan fonlar şunların toplamıdır: