Tercih Edilen Stok, Taşıma Değeri

Tercih Edilen Stok, Taşıma Değeri Nedir?

Tercih Edilen Hisse Senedi, Defter Değeri, ilgili temettü ve yedeklerle birlikte, sabit temettü almaya hak kazanan ve varlıkların yanı sıra kazançlar üzerindeki haklar açısından sıradan hisse senetlerinden daha yüksek ayrıcalıklara sahip olan bir mülkiyet payının belirtilen değerini veya itfa değerini temsil eder.