Hazine Bonosu

Hazine Bonosu Nedir?

Hazine Menkul Kıymetler Hazine'de elde tutulan, şirket tarafından elde edilen ancak henüz emekli olmayan adi veya adi sermaye maliyetlerini temsil eder. Hazine stoku, firmaya yapılan bir yatırımı temsil etmez ve şirketin özkaynaklarını azaltır.