Ek Ödenmiş Sermaye / Sermaye Fazlası

Ek Ödenmiş Sermaye / Sermaye Fazlası Nedir?

Ek Ödenmiş Sermaye / Sermaye Fazlası, hisse senedinin satışından veya takasından, nominal değeri veya belirtilen değeri aşan katkıları ifade eder. Ayrıca yeniden sermayelendirmeden kaynaklanan fazlalıkları da içerir ve bazen fazla ödenen olarak adlandırılır.

İçerdikleri aşağıdadır:
  • Hisse primi;
  • İndirimi paylaşın;
  • Ek ödenmiş sermayenin;
  • Parasal düzeltme.