Ortak Özsermaye (Toplam)

Ortak Özsermaye Nedir, Toplam?

Ortak Özkaynak, Toplam, ana ortaklık hisse senetlerinin hissedarlarına atfedilebilen, şirket tarafından çıkarılmış olan netin yeniden satın alındığı yatırım sermayesini, birikmiş dağıtılmamış kârları, fazlaları ve yedekleri temsil eder.
Toplam Özsermaye nasıl hesaplanır?

Özkaynaklar, Toplam, Sermaye ve Diğer Ortak Özkaynaklarda Ödenen Geçmiş Yıllar Karının Toplamıdır.