Diğer Dönen Varlıklar

Diğer Dönen Varlıklar nedir?

Diğer Dönen Varlıklar Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar, Toplam Alacaklar, Net, Stoklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerin yanı sıra Dönen Varlıkları da temsil etmektedir.