Peşin Ödenmiş Giderler

Peşin Ödenmiş Giderler nelerdir?

Peşin Ödenmiş Giderler, gelir tablosunda hemen kaydedilmeyen giderler için yapılan tüm ödemeleri temsil eder. Peşin ödenen giderlerin genel örnekleri, peşin ödenmiş kira, sigorta ve faizi içerir. Peşin ödenen giderler, nakit alınması beklenen alacaklar gibi diğer dönen varlıklar yerine ödenen nakittir.


Peşin Ödenmiş Giderler neleri içerir?

  • Normal işletme derslerinden kaynaklanan ön ödemeli giderler,
  • Ön ödemeli sigorta;
  • Önödemeli kiralama; ve
  • Peşin ödenen vergiler.