Stoklar - Hammaddeler

Stoklar - Hammaddeler Nedir?

Stoklar - Hammaddeler, rapor tarihinden itibaren bir yıl içinde gelir elde etmek amacıyla, olağan iş akışı sırasında satılması amaçlanan mal üretmek veya hizmet yaratmak için doğrudan veya dolaylı olarak tüketilecek varlıkları temsil eder. Eskime ve fiyat düşüşü karşılığı.