Stoklar

Stoklar nedir?

Stoklar, satılacak, daha düşük maliyetle veya piyasada ölçülen veya olağan iş akışı sırasında elde tutulacak ürünler yaratmak üzere satılması veya tüketilmesi amaçlanan varlıkları temsil eder. Eskime ve fiyat düşüşü karşılığı.

Stoklar neleri içerir?