​Hesap alacakları, Net

Hesap alacakları, Net nedir?

Hesaplar Alacaklar, Net, cari dönemde nakit olarak ödenmesi beklenen müşterilere mal ve hizmetlerin kredili olarak satışından doğan alacakları temsil etmektedir. Şüpheli ve tahsil edilemeyen kısımlar için ödenek.

Hesap alacakları, Net'e neler dahildir?

  • Sözleşmeli işler için müşterilerden ödenmesi gereken tutarlar;
  • Faturaları aşan maliyetler ve kazançlar;
  • İnşaat sözleşmelerinde hakediş;
  • Parasal alacaklar;
  • Yatırımsal alacaklar ve tedarikçilere verilen avanslar;
  • Stoklar ile birleştirilen ticari alacaklar;
  • Yatırımsal alacaklar ve diğer alacaklar;
  • Yatırımsal alacaklar ve peşin ödenmiş giderler; ve
  • Ana ortaklık, bağlı ortaklıklar ve özkaynaklar ile muhasebeleştirilen şirketlerden alacaklar.