Kısa Vadeli Yatırımlar, Toplam

Kısa Vadeli Yatırımlar, Toplam nelerdir?

Kısa Vadeli Yatırımlar, Toplam önümüzdeki 3 ila 12 ay içinde satılması veya nakde çevrilmesi beklenen yatırımları temsil etmektedir.
Kısa Vadeli Yatırımlar Toplamı neleri içermektedir?

  • Satılmaya hazır finansal varlıklar;
  • Cari olarak sınıflandırılan tahviller ve diğer sabit getirili menkul kıymetler;
  • Dönen varlıklar olarak sınıflandırılan türev varlıklar;
  • Cari dönem içinde olgunlaşması beklenen vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar;
  • Cari olarak sınıflandırılan menkul kıymetler;
  • Cari olarak sınıflandırılmış ve elden çıkarılması beklenen yatırım fonları; ve
  • Dönen varlıklar olarak sınıflandırılan diğer finansal varlıklar.