Diğer Uzun Vadeli Varlıklar, Toplam

Diğer Uzun Vadeli Varlıklar, Toplam nedir?

Diğer Uzun Vadeli Varlıklar, Toplam Uzun Vadeli Yatırımlar, Net Mülk / Tesis / Ekipman, Ertelenmiş Vergi Varlıkları, Net Maddi Olmayan Duran Varlıkların yanı sıra Cari Olmayan Varlıkları temsil etmektedir.