Net Diğer Maddi Olmayan Varlıklar

Net Diğer Maddi Olmayan Varlıklar nelerdir?

Net Diğer Maddi Olmayan Varlıklar, İyi Niyet'in yanı sıra Net Maddi Olmayan Varlıkları temsil eder.