İyi Niyet

İyi Niyet Nedir?İyi niyet, tamamen veya kısmen edinilmiş bir işletmenin net aktif değeri üzerinden ödenen tutardaki fazlanın net değerini temsil eder. Bu genellikle İyi Niyetin brüt değerini, birikmiş itfa paylarını ve değer düşüklüklerini azaltır.