Net Maddi Olmayan Varlıklar

Net Maddi Olmayan Varlıklar Nelerdir?Net Maddi Olmayan Varlıklar, şirketler için yararlı olan ancak fiziksel özellikleri olmayan tüm varlıkların net varlık değerini temsil eder.Net Maddi Olmayan Varlıklara İyi Niyet dahildir.