Ertelenmiş Vergi Varlıkları

Ertelenmiş Vergi Varlıkları nedir?

Ertelenmiş Vergi Varlıkları, gelir vergisi hesaplamasında şirketin ve vergi kurumunun hesap politikaları arasındaki farklardan kaynaklanan gelecekteki vergi avantajını temsil eder. Bu, bilanço tarihinden itibaren bir yıldan fazla bir süre için gerçekleştirilebilir.