Birikmiş Amortisman (Toplam)

Birikmiş Amortisman Nedir, Toplam?

Birikmiş Amortisman, Toplam, varlıkların faydalı ömürleri boyunca yasanın izin verdiği yaşlanma ve / veya eskimeye bağlı olarak şirketin mülkünün, tesisinin ve teçhizatının zaman içinde biriken dönemsel azalmasını temsil eder. Değerdeki bu periyodik düşüşler, gelir tablosunda nakit dışı, amortisman veya değer düşüklüğü karşılığı olarak tanımlanır.