Brüt Mülkiyet/Tesis/Ekipman

Brüt Mülkiyet/Tesis/Ekipman nedir?Brüt Mülkiyet/Tesis/Ekipman şirketin faaliyetlerinde kullanılan veya kullanılması öngörülen, tamamlanmış veya geliştirilmekte olan, edinilen veya otomatik olarak inşa edilen, teslim edilen veya transit olarak taşınan, uzun ömürlü maddi duran varlıkların toplam tarihsel veya gerçeğe uygun değerini temsil eder.