Net Mülk / Tesis / Ekipman

Net Mülk / Tesis / Ekipman nedir?

Net Maddi Duran Varlıklar, tarihi maliyet veya gerçeğe uygun değeri ile ölçülen ve şirket faaliyetlerinde gelir elde etmek amacıyla kullanılan veya kullanılması amaçlanan maddi, uzun ömürlü varlıkları temsil etmektedir. Bu, birikmiş amortisman ve değer düşüklükleri veya değer düşüklüğü düşüldükten sonraki geliştirilen varlıkları içerir.

Net Mülk / Tesis / Ekipman nasıl hesaplanır?

Net Maddi Duran Varlıklar, Birikmiş Amortisman, Toplam dikkate alınarak Net Gayrimenkul / Tesis / Ekipmana eşittir.