Diğer Yatırımlar

Diğer Yatırımlar Nelerdir?

Diğer Yatırımlar Uzun Vadeli Yatırımları ve Alacak Senedi - Uzun Vadeli Yatırımları ve Konsolide Olmayan İştiraklerdeki Yatırımları temsil etmektedir.