Konsolide edilmeyen Bağlı Ortaklıklara Yatırımlar

Konsolide edilmeyen Bağlı Ortaklıklara Yatırımlar Nelerdir?

Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara yapılan yatırımlar, şirketin özkaynak yöntemi ile tanımlanan şirketler, ortak girişimler ve diğer konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklarını temsil etmektedir.
Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara yapılan yatırımlar neleri içermektedir?

  • İlişkili şirketlere yapılan yatırımlar;
  • Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara yapılan yatırımlar;
  • Ortak girişimlere yapılan yatırımlar;
  • İştiraklerdeki yatırımlardan kaynaklanan iyi niyet; ve
  • İlişkili / bağlı şirketlere verilen krediler ve avanslar.