Alacak Senedi - Uzun Vadeli

Alacak Senedi - Uzun Vadeli Nedir?

Not Alacak - Uzun Vadeli, müşterilerden alacakların bir yıl içinde veya faaliyet döngüsü içinde tahsil edilmeyecek kısmını ifade eder. Uzun vadeli alacaklar genellikle uzun vadeli tahsilatlar bir şirket için daha büyük risk oluşturduğundan notlar veya benzeri teminatlar ile teminat altına alınır.

Bu alacaklar genellikle müşterinin kredi ile mal ve hizmet satın almasından kaynaklanır, ancak uzun vadeli krediler gibi diğer kredi biçimlerini de içerir. Bunlar genellikle ilgi çekicidir.
Alacak Senedi - Uzun Vadeli neler içerir?

  • Finans iştirakleri olan şirketler için finansman alacakları;
  • Satış Tipi Kiralamaya Yatırım;
  • Diğer şirketlere verilen krediler;
  • Çalışanlara uzun vadeli krediler;
  • Pay sahiplerinden alacak senetleri;
  • İlişkili olmayan veya kontrolü etkilemeyen Bağlı Şirketlerden alacaklar; ve
    Stok Abonelik Alacakları.