Uzun Vadeli Yatırımlar

Uzun Vadeli Yatırımlar Nedir?

Uzun vadeli yatırım, şirketin bilançosunun varlık tarafında, şirketin bir yıldan fazla veya hesap dönemi boyunca elde tutulan yatırımları temsil eden bir hesaptır.
Uzun Vadeli Yatırımlar nasıl hesaplanır?

Uzun Vadeli Yatırımlar, Alacak Senedi - Uzun Vadeli, Konsolide Olmayan İştiraklerdeki Yatırımların ve Diğer Yatırımların toplamıdır.