Diğer Kısa Vadeli Borçlar

Diğer Kısa Vadeli Borçlar Nedir?


Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borç, Ödenecek Hesaplar, Ödenecek Gelir Vergisi, Ödenebilir Temettüler, Tahakkuk Bordro ve Ertelenmiş Gelir dışında Kısa Vadeli Yükümlülükleri temsil eder.