Ödenecek ücretler

Ödenecek ücretler Nedir?

Ödenecek ücretler, yöneticiler de dahil olmak üzere bir şirketin çalışanlarına ödenen tüm ücretleri, maaşları ve ilgili menfaatleri temsil eder, ancak önceki mali dönemin kapanışında ödenmemiş olarak kalır ve cari dönemde ödenmesi beklenir.
Ödenecek ücretler neleri içerir?

  • Emeklilik yükümlülüğünün cari kısmı;
  • Çalışanların kar paylaşımı;
  • Komisyonlar;
  • Teşvik bonusları; ve
  • Tatil / Tatil ücreti.