Ödenecek temettüler

Ödenecek temettüler nelerdir?

Ödenecek temettüler, Kurul tarafından önerilen, ancak henüz ödenmemiş veya Hissedarın Özsermayesinde ödenmemiş ortak hissedarlara yapılan tüm temettüleri temsil eder. Ayrıca, ödenecek temettüler, cari dönem içinde dağıtılması beklenen, tercih edilen hisse senedinin hissedarlarına bağlı birikmiş, ödenmemiş temettüleri temsil eder.