Ödenecek Gelir Vergisi

 Ödenecek Gelir Vergisi Nedir?

Ödenecek Gelir Vergisi, cari dönemde, tahakkuk etmiş ve ödenecek hükümetlerden dolayı şirketin tüm gelir vergilerini temsil eder.
Ödenecek Gelir Vergisi neleri içerir?

  • Tahakkuk eden gelir vergisi;
  • Ödenecek gelir / kurumlar vergisi;
  • Cari ertelenmiş vergiler;
  • Stopaj vergisi; ve
  • Eğer ayrılamazlarsa diğer vergiler.