Ödenecek hesaplar

Ödenecek hesaplar nelerdir?

Ödenecek hesaplar, bir şirketin faaliyetlerinde kullanılan mal ve/veya hizmet tedarikçilerinden kaynaklanan tutarları temsil eder . Genellikle ilgi çekici değildir. Esas olarak önceki mali dönem sonunda ödenmemiş olarak kalırlar ve cari dönem içinde ödenmesi beklenir.
Ödenecek hesaplar neler içerir?

  • Yükleniciler nedeniyle;
  • Kitap taslakları;
  • Kabul kredileri;
  • Grupla ilgili senet veya kambiyo senetleri; ve
  • Ticari borçlar, tahakkuk etmiş giderler ve diğer borçlar (birleştirilmiş ve ayrılamazken).