Kısa Vadeli Borç

Kısa Vadeli Borç nedir?

Kısa Vadeli Borç, bir şirketin bir yıl içinde vadesi gelen tüm kısa vadeli, faiz getiren senet ve yükümlülüklerini temsil eder.
Kısa Vadeli Borçlar neleri içerir?

  • Banka Kredili Mevduat, Ticari Kağıt;
  • Konvertibl borcun cari kısmı;
  • Aktifleştirilen kiraların cari kısmı;
  • Türev Yükümlülük, Şirket tarafından Toplam Borç kapsamında raporlandığında;
  • Rücu ile faktoring borçları;
  • Faizsiz krediler, Şirket tarafından Toplam Borç kapsamında raporlandığında;
  • Murabaha Finansmanı (Kısa Vade);
  • Ödenecek notlar;
  • Faaliyet Kiralaması Yükümlülükleri - Cari; ve
  • Senetler.