Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Nedir?

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler, Toplam Uzun Vadeli Borç, Risk ve Yükümlülük Karşılığı, Ertelenmiş Vergi Borçları ve Ertelenmiş Gelirlerin yanı sıra diğer tüm Uzun Vadeli Yükümlülükleri de temsil eder.