Ertelenmiş Gelir, Cari Olmayan

Ertelenmiş Gelir, Cari Olmayan Nedir?

Ertelenmiş Gelirler, Cari Olmayanlar, bir şirket tarafından mal ve hizmetlerin teslim edilmesi yoluyla bir yükümlülüğün yerine getirilmesinden önce elde edilen geliri temsil eder. Gelirin ne olduğu, hemen gelir tablosunda gelir veya satış olarak raporlanmaz.

Bu, müşterilerin belirli bir süre hizmet almak için toplu ödeme yaptığı hizmet odaklı firmalar için yaygın olarak bildirilir. Ertelenmiş gelir, tahakkuk eden giderler ve borçlar gibi diğer yükümlülüklerle karşılaştırılmalıdır, çünkü geçmişte gerçekleşen ve gelecekteki nakit çıkışını içeren yükümlülüklerin aksine ertelenmiş gelir, halihazırda alınan nakit veya geçmiş nakit girişini temsil eder.