Aktifleştirilen Kira Yükümlülükleri

Aktifleştirilen Kira Yükümlülükleri nedir?

Aktifleştirilen Kiralama Yükümlülükleri, dönemsel kiralama ödemelerinin faiz ve borç sermaye ödemelerine benzediği uzun vadeli varlıkların sözleşmeye dayalı finansal kiralama işlemlerinden doğan yükümlülükleri ifade eder. Bu durumda, aktifleştirilen kiralamalar uzun vadeli bir borç şekli olarak kabul edilir.

Aktifleştirilen kiralamalar, kiracının hem mülkiyet hem de kullanım hakkını alması nedeniyle operasyonel kiralamalardan farklıdır, oysa faaliyet kiralaması sadece kullanım hakkını aktarır. Aktifleştirilen kiralamalar altında tutulan maddi duran varlıklar, amortismana tabi ve değer düşüklüğüne uğramış varlık olarak muhasebeleştirilir. Sözleşme ödeme yükümlülükleri, bir yıl içinde vadesi gelen tutarın Uzun Vadeli Borcun Cari Kısmına dahil olduğu borçlar olarak muhasebeleştirilir.