Sermaye ve Faaliyet Kiralaması Yükümlülükleri

Sermaye ve Faaliyet Kiralaması Yükümlülükleri nelerdir?

Sermaye ve Faaliyet Kiralaması Yükümlülükleri Aktifleştirilen Kiralama Yükümlülükleri ile Faaliyet Kiralaması Yükümlülüklerinin toplamını temsil etmektedir.