Ortak Hissedarlar İçin Seyreltilmiş Net Gelir

Ortak Hissedarlar İçin Seyreltilmiş Net Gelir nedir?

Seyreltilmiş net gelir, seyreltilmiş EPS hesaplaması için Seyreltme ayarlaması ile ayarlanan Net geliri temsil eder. Seyreltilmiş Net gelir, tüm dönüştürülebilir tercih edilen hisse senedi ve borçların dönüşümünü varsayar; bu, net gelirin herhangi bir faiz gideri veya tercih edilen temettü ödememek için ayarlanacağı anlamına gelir.

Ortak Hissedarlar İçin Seyreltilmiş Net Gelir nasıl hesaplanır?

Ortak tamamen seyreltilmiş EPS için kullanılabilir net gelir Net gelir artı Seyreltme ayar eksi tercih edilen temettü olarak hesaplanır.