Durdurulan Operasyonlar

Durdurulan operasyonlar nelerdir?

Durdurulan operasyonlar, bir şirketin yakın gelecekte sona erdirmek veya elden çıkarmak istediği bir bölüm veya iş bölümünün kazançlarını temsil eder. Bu, durdurulan operasyonların varlıklarının elden çıkarılmasından kaynaklanan kazanç veya kayıpları hariç tutar.