Durdurulan Faaliyetlerden Önce Net Gelir

Durdurulan Faaliyetlerden Önce Net Gelir Nedir?

Durdurulan Faaliyetlerden Önce Net Gelir Şirket'in tüm faaliyet giderleri, faiz, vergi ve temettülerden (Net Gelir) önce, ancak Durdurulan Faaliyetlerden önce elde ettiği para miktarıdır.