Vergi Sonrası Diğer Gelir/Gider

Vergi Sonrası Diğer Gelir/Gider Nedir?

Vergi Sonrası Diğer Gelirler/Giderler, şirketin net gelirine dahil olan, vergiden muaf raporlanan çeşitli kalemleri ifade eder.

Aşağıdakilerden oluşur:

  • Ortak hisse senedi ESOP kar payı için vergi avantajı;
  • Kalıcı sermaye menkul kıymet sahiplerine atfedilebilecek net gelir;
  • Katılan menkul kıymetlere atfedilebilen net gelir düzeltmesi;
  • Diğer dönüştürülebilir menkul kıymetlere atfedilebilen net gelir düzeltmesi;
  • EPS hesaplamasında kullanılan net gelirde sınıflandırılamayan düzeltmeler; ve
  • Hisse Senedine Dönüştürülebilir Ortak olarak sınıflandırılan menkul değerlere atfedilen gelirler.