Vergiler

Vergiler neyi temsil eder?

Vergiler, federal, eyalet ve/veya yabancı hükümetler tarafından bir şirketin gelirinden alınan tüm gelir vergilerini temsil eder.

Vergiler aşağıdakilerden oluşur:

  • Federal gelir vergileri;
  • Devlet gelir vergileri;
  • Yabancı gelir vergileri;
  • Gelir vergileri yerine alınan ücretler;
  • Yatırım vergisi kredisine eşdeğer ücretler;
  • Vergi öncesi rapor edilmesi durumunda, konsolide edilmeyen bağlı ortaklıkların temettü veya gelirlerine ilişkin gelir vergileri veya azınlık faizleri; ve
  • Ertelenmiş vergi gideri.