Diğer Faaliyet Giderleri

Diğer Faaliyet Giderleri Nelerdir?

Diğer Faaliyet Giderleri; Satış, Genel ve İdari Giderler, Toplam dışında diğer faaliyet giderlerini ve geri dönüşlerini temsil eder.