Diğer Gelir/Gider

Diğer Gelir/Gider nedir?

Diğer Gelir/Giderler, Faiz Giderleri hariç Faaliyet Dışı Gelirler dışında Faaliyet Dışı Faiz Gelirleri, ve Vergi Öncesi Kazançlar.

Aşağıdakileri içerir:

  • Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazanç/Kayıp
  • Temettü geliri - faaliyet dışı
  • Döviz işlemleri
  • Parasal düzeltme
  • Durdurulan faaliyetler - vergi öncesi
  • Yabancı para çevrim karı / zararı
  • İlgiyle ilgili değilse, inşaat sırasında kullanılan fonlar için ödenek (sadece kamu hizmetleri şirketleri)
  • Yatırım satışından kazanç (Sadece diğer finansal şirketler)