Satılan Malların Diğer Maliyetleri (Diğer COGS)

Diğer COGS, dönem içinde gelir oluşturma sürecinde meydana gelen Amortisman ve İtfa payları hariç olmak üzere doğrudan üretim maliyetlerini ve/veya verilen hizmetlerin maliyetlerini temsil eder.